Aardappelschuur

Hornhuizen, Groningen

aardappelopslag en -verwerking, educatie
Haiko Meijer

De nieuwe schuur heeft een grote maat welke nodig is voor de boerenbedrijfsvoering. De maten van de schuur zijn aangepast aan de gebruikswensen en de ruimtelijke context. Het opslaan en verwerken van aardappels is aan de buitenkant zichtbaar gemaakt aan de oostkant, daar kunnen lege kisten onder de luifel worden opgeslagen. Het hoge dichte deel van de schuur is het gedeelte waar de aardappels zonder licht moeten worden opgeslagen. Het lagere deel wordt gebruikt voor het verwerken van de aardappels en educatie voor belangstellenden. Voor het lagere deel geldt dat licht en uitzicht juist wenselijk zijn. Dit is in het volume ook zichtbaar gemaakt. Aan de kant van de oude boerderij is het volume lager, en aan de kant van het veld is het hoger. Grenzend aan het oude erf, de plek voor educatie, is een kleinere luifel gemaakt als uitnodigend gebaar.

Het grote volume bestaat hoofdzakelijk uit antraciet stalen dakplaten, welke ook op de gevel worden toegepast. Het meer open deel van de schuur heeft aan de onderkant naturel houten accenten. Het meer gesloten deel van de schuur heeft in de bovenhoek een antraciet houten accent. Op grote afstand lijkt het alsof de schuur van hout is gemaakt. Boven tegen de nok aan gedetailleerd is plek voor zonnepanelen. De dakplaten zijn van hetzelfde materiaal en kleur als de stalen gevels.

De hoofdconstructie bestaat uit houten spanten. Er is een spel gespeeld met de richting van de schuur. In deze omgeving waar het bijgebouw soms in dezelfde richting, soms in een andere richting als het hoofdgebouw staat, zijn twee richtingen in de schuur verwerkt. De nok gaat evenwijdig met de nok van het hoofdgebouw, en de kopgevel verbindt met zijn twee luifels het oude en nieuwe erf, het naar binnen gekeerde en het naar buiten gekeerde erf, maar ook de twee schaalniveaus van erf en omgeving.