Privacy verklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Onix NL kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Onix NL, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Onix NL verstrekt. Onix NL kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Waarom Onix NL gegevens nodig heeft

Onix NL verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Onix NL uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Onix NL gegevens bewaart

Onix NL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Onix NL verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Onix NL worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Onix NL gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Bezoekers aan onze website www.onix.nl worden anoniem geteld, de persoonsgegevens worden niet opgeslagen met google analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@onix.nl Onix NL zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Onix NL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Onix NL maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Onix NL verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Onix NL op via privacy@onix.nl. www.onix.nl is een website van Onix NL.

Contactgegevens Onix NL

Postadres: Hereplein 6 te Groningen
Vestigingsadres: Hereplein 6 te Groningen
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 02054412
Telefoon: +31 (0)50 529 02 52
E-mailadres: info@onix.nl