Lab

Alleen door te onderzoeken en te experimenteren kunnen we komen tot daadwerkelijke innovatie, vinden wij. We hebben onder andere onderzoek gedaan naar onderwijsgebouwen, nieuwe woonerven, zorgwoningen en ontwerptradities in andere landen. Daarnaast zoeken we actief het experiment op. Onder de term Hands on Architecture, zoeken we al creërend naar nieuwe ontwerpmogelijkheden.

Iemand noemde ons ooit een oneigentijds bureau. Dat sprak ons aan. Niet omdat we niet van deze tijd willen zijn, we werken tenslotte in de huidige (globale) cultuur met de huidige kennis van de techniek, maar omdat we tegelijkertijd andere dimensies in het werk willen brengen die niet vanzelfsprekend van deze tijd zijn: ambacht, geschiedenis, lokale cultuur, specifieke context.

Dit leidt tot gebouwen die refereren aan oertypes zoals schuren, tenten en hunebedden. ‘Naakte gebouwen’ die als ‘undecorated sheds’ in de huidige globale cultuur oneigentijdse relaties leggen en daarmee openstaan voor onverwachte contrasten. Het door ons opgestelde dogmA (voor architectuur i.p.v. film) is een manifest met een dergelijke oneigentijdse inhoud, resulterend in het dogmA huis.

Linda Vlassenrood, curator van de NAi-tentoonstelling ‘Tangible traces’ (Biennale Sao Paulo 2007), schreef over ons:

“By embracing unmodern notions such as craftmanship, tradition and context, and by combining them with state of the art technologies and a Dutch conceptual approach, they try to find meaning in a world that has become uniform as a result of globalisation, standardisation and commercialisation. Creating and exploring by constructing buildings are of critical importance for the creation of uniqueness and identity.”

In onze eigen woorden: onze projecten moeten altijd een element van het ‘vreemd vertrouwde’ in zich hebben, waarin dat wat herkenbaar is, wordt blootgesteld aan iets anders, iets onbekends. Dit leidt tot woningen die eruit zien als schuren, plattelandsdaken die tegelijkertijd een continue landschap vormen, gebouwen die ambachtelijk geprefabriceerd zijn.

Het thuiskomen, de ervaring van het klimaat en de ecologische omgeving zijn belangrijk maar altijd gecombineerd met tegengestelden zoals de auto, het asfalt maar ook folklore en ambacht. Deze contrasten verrijken de alledaagse ervaring (van architectuur).

We kunnen dit alleen bereiken door onderzoek en experiment. Onderzoek naar wat mensen willen en experimenteren met wat er mogelijk is.