Huis

Een thuis maken
Het ultieme doel is mensen zich thuis te laten voelen, of dat nou thuis is, op school of op kantoor. “We zijn bouwers, makers van materie. Dat doe je nooit alleen. Het is de kunst om vanuit een gezamenlijk vergezicht met fantasie, liefde en vakkennis samen iets te realiseren waar de wereld net even mooier en interessanter door wordt.”

Onze aanpak is persoonlijk. Om tot een uitnodigend, landschappelijk geïntegreerd, functioneel gebouw te komen is het nodig dat de visie van de opdrachtgever, de belangen van de gebruikers en een heldere architectuurvisie op elkaar aansluiten. Goede communicatie tussen alle partijen staat centraal en is voor ons van cruciaal belang.

Onze aanpak kent drie fases, waarin de rollen soms verschillen maar de gebruiker steeds centraal blijft staan.

Verkennen:
We voeren een open dialoog met de eventuele opdrachtgever, de gebruiker en de adviseurs (architect, installatietechnisch ontwerper en constructief ontwerper). In deze dialoog ontdekken we de visie en de gebruikersbelangen en worden de essenties daarvan vastgelegd. Hieruit volgen een aantal kernwaarden waar we gedurende het hele proces aan refereren om tot goed afgewogen keuzes te komen.

Vertalen:
Dit is de fase waarin we de vraag, de visie en de gebruikersbelangen vertalen. Deze vertaling wordt getoetst aan de vastgelegde kernwaarden. Om alle gebruikersgroepen op een grondige en efficiënte manier aan het woord te laten hebben we een methode ontwikkeld waardoor we het gebouw en de gebruikerswensen vanuit drie perspectieven kunnen bekijken, namelijk Mijn Huis, Ons Huis en Open Huis.
In de ‘Mijn Huis’- workshops gaan we aan de slag met een grondige inventarisatie van de wensen en behoeften van de individuele gebruikersgroepen. De ‘Ons Huis’-workshops gaan over de integratie van de verschillende gebruikersgroepen onder één dak. Tot slot worden in de ‘Open Huis’-workshops vooral de relaties van het gebouw met zijn sociale en landschappelijke context besproken.
De input van de verschillende overlegsessies vertalen we in het ontwerp.

Verzorgen:
In de fase na de ingebruikname zorgen we er als architect samen met de gebruiker voor dat het gebouw goed functioneert. Eventueel voeren we nog aanpassingen uit. Deze fase is erg belangrijk omdat het altijd enige tijd en inzet vergt om het gebruik van het gebouw te optimaliseren, zeker als het verschillende gebruikersgroepen betreft.