Aard

Gezonde Gebouwen
Voor ons is duurzaam bouwen gelijk aan het maken van gezonde gebouwen. Gezond voor de gebruikers, de mensen die er hun tijd doorbrengen, gezond voor onze omgeving en gezond voor de organisatie, die profijt heeft van het gebouw. Bij het ontwerpen van gezonde gebouwen zijn we vooral gespitst op low-tech oplossingen, oplossingen die erg voor de hand liggen maar te vaak vergeten worden.

Gezonde gebruikers
We willen gezonde gebouwen ontwerpen voor de mensen die er hun tijd in doorbrengen, of dat nu leerlingen van een school zijn, bewoners van een huis of medewerkers van een organisatie. Daartoe betrekken we de gebruikers intensief bij het proces. Tijdens het proces stellen we de behoeften van huidige en toekomstige gebruikers centraal. De invloed van de gebruiker eindigt voor ons niet aan het eind van het ontwerpproces. De gebruiker heeft tijdens het gebruik ook invloed, bijvoorbeeld op het binnenklimaat. Zij kan temperatuur, (dag)licht, ventilatie, frisse lucht en geluid regelen. Gezonde gebouwen hebben een gezond binnenklimaat.

Gezonde wereld
Gezond gebouwen zijn, behalve voor mensen, ook gezond voor de omgeving en het milieu. Dit bereiken we door ons, onder andere, te richten op duurzaam materiaalgebruik. Door onderzoek te doen naar materialen kunnen we voor elke situatie de juiste keuze maken.

We streven naar het gebruik van uitsluitend duurzame materialen, materialen die zijn opgenomen in een cyclus van hernieuwd- en hergebruik. Dat kunnen traditionele of juist innovatieve materialen zijn. Iedereen zal meer met hernieuwbare, duurzame, materialen gaan werken, wij hebben hierin al een flinke voorsprong. Door middel van simpele maatregelen zoals compact bouwen, goed isoleren en letten op de oriëntatie zijn onze gebouwen bovendien energiezuinig. De basis moet daarbij goed zijn en te begrijpen voor de gebruiker. Dus liever het gebruik van luiken om energie te besparen dan ingewikkelde installaties, liever low- dan high-tech.

Beter
Gezonde gebouwen zijn niet alleen beter voor de gebruikers en het milieu, gezonde gebouwen zijn ook beter voor de opdrachtgever. Gezonde gebouwen gaan langer mee, zijn flexibel en verhogen de productiviteit van medewerkers. Ze voldoen aan hogere eisen en hebben daardoor een aanzienlijk hogere restwaarde. Door zo veel mogelijk gebruik te maken van bestaande bebouwing kunnen we besparen op de bouwkosten en leveren we bovendien een bijdrage aan hergebruik. Integratie van functies, maar ook van gebouwvormen, volumes in het gebouw, constructie, materiaalgebruik en installaties levert een beter doordacht gezond gebouw op voor gezondere gebruikers en een gezondere wereld.